Zapraszamy osoby w wieku emerytalnym do udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości”


Zapraszamy mieszkańców  Poznania, osoby w wieku emerytalnym, do udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości”. Proponowane działania umożliwią uczestnikom zmierzenie się z nowymi wyzwaniami, poprawią ich sprawność fizyczną oraz zwiększą zainteresowanie różnymi formami aktywności psychofizycznej, będą wspierać ich w dążeniu do jak najdłuższego zachowania samodzielności i dobrej jakości życia.

Działania planowane w projekcie:

– warsztaty rękodzieła;

– warsztaty gimnastyki usprawniającej;

– warsztaty psychologiczne usprawniające funkcje umysłowe;

– warsztaty taneczno-relaksacyjne;

– interaktywne wykłady psychologiczne;

– warsztaty psychoruchowe z wykorzystaniem konsoli Xbox z czujnikiem ruchu kinect;

– warsztaty dietetyczne;

– warsztaty sportowo-rekreacyjne na kręgielni;

– spotkania integracyjne;

– warsztaty tematyczne prowadzone przez wolontariuszy – specjalistów;

– uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych;

– promocja aktywności fizycznej i społecznej uczestników projektu na stronie internetowej i Facebooku;

– piknik sportowo – integracyjny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 780 110 lub w Klubie WW na ul. Garczyńskiego 13 w Poznaniu od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.30-18.30.

Termin realizacji projektów: 01 lutego 2017 roku – 31 grudnia 2017roku

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Poznań.