Zapraszamy osoby w wieku emerytalnym do udziału w projekcie „Senior FIT”


Zapraszamy mieszkańców  Poznania, osoby w wieku emerytalnym, do udziału w projekcie „Senior FIT”.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników poprzez edukację oraz kształtowanie właściwych postaw wobec aktywności psychofizycznej; obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu zdrowego, racjonalnego odżywiania osób powyżej 60 roku życia – z nastawieniem na indywidualne potrzeby beneficjentów.

Planowane działania:

– warsztaty dietetyczne z elementami teorii i praktyki;

– monitoring pomiarów stanu metabolicznego;

– warsztaty psychologiczne „lepsza jakość życia” (połączony trening antystresowy i psychoedukacja);

– warsztaty z farmaceutą „bez recepty”;

– spotkania informacyjne: spotkanie z policjantem, wykład lekarza psychiatry, pedagoga;

– gimnastyka usprawniająca ;

– promocja projektu oraz aktywności psychofizycznej beneficjentów na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 780 110 lub w Klubie WW na ul. Garczyńskiego 13 w Poznaniu od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.30-18.30.

Termin realizacji projektu: 01 lutego 2017 roku – 31 grudnia 2017 roku

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Poznań.