Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości”


Zapraszamy mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego do udziału w  międzypokoleniowym projekcie „Wiek nowych możliwości”, realizowanym w Poznaniu i Choszcznie, którego celem jest integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa poprzez udział beneficjentów w działaniach aktywizujących oraz prozdrowotnych.
W cyklu działań aktywizujących prowadzić będziemy, m.in.: warsztaty łączące pokolenia, międzypokoleniowe gry miejskie, integracyjne warsztaty quillingu, integracyjne warsztaty psychoruchowe z konsolą Xbox oraz integracyjne warsztaty komputerowe. Zostaną przygotowane  filmiki promujące integrację międzypokoleniową i aktywność osób starszych oraz kalendarze na 2017 rok promujące aktywność osób starszych. W cyklu działań prozdrowotnych poprowadzone będą, m.in.: warsztaty usprawniające funkcje umysłowe, wirtualne wyzwania w 3D, gimnastyka ogólnousprawniająca, gimnastyka w wodzie. Uczestnicy projektu wezmą udział w integracyjnym turnusie prozdrowotnym w Straduniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 780 110 lub w Klubie WW przy ul. Garczyńskiego 13 w Poznaniu: od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.30-18.30.

Termin realizacji projektu: 01 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Projekt dofinansowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020