Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiek nie gra roli”


Zapraszamy mieszkańców województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego do udziału w  projekcie międzypokoleniowym „Wiek nie gra roli” realizowanym w Poznaniu, Choszcznie i Leśnej, powiat lubański.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności psychofizycznej oraz kształtowanie aktywnych postaw społecznych beneficjentów w różnym wieku. W projekcie zaplanowano kontynuację i rozszerzenie działań zrealizowanych w 2013 i 2015 roku w ramach poprzednich edycji projektu dzięki współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, będą to m.in.: integracyjne warsztaty psychoruchowe z wykorzystaniem konsoli Xbox z czujnikiem ruchu kinect, warsztaty komputerowe i spotkania doradcze „E-kłopoty? Damy radę!”, warsztaty gimnastyki usprawniającej, zajęcia aqua aerobiku, międzypokoleniowe cykle działań krajoznawczych „Cudze chwalicie, swego nie znacie”: warsztaty międzypokoleniowe „Mój fyrtel”, „gry uliczne” – integracyjne akcje społeczne oraz regionalne pikniki krajoznawczo-integracyjne, a także przygotowanie i publikacja na stronie youtube.com krótkich filmików promujących integrację beneficjentów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 780 110 lub w Klubie WW przy ul. Garczyńskiego 13 w Poznaniu: od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.30-18.30.

 

Termin realizacji projektu: 01 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich