Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna”


Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna”, który ma na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat pracy opiekuna w świetle ustawy żłobkowej oraz rozwinięcie umiejętności wychowawczych zwiększających kwalifikacje do pracy opiekuna. Aktywności w ramach projektu rozwiną również umiejętności społeczne dzieci biorących udział wraz z opiekunami w grupach zabawowych.

W projekcie zaplanowane są następujące działania:

 1. Warsztaty aktywizujące „Ustawa żłobkowa w praktyce”.
 2. Cykl edukacyjny „Opieka to też praca”
  • Blok szkoleniowy:
 3. warsztaty wprowadzające „Opieka to też praca”;
 4. warsztaty umiejętności wychowawczych.
  • Blok działań praktycznych:
 5. Grupy zabawowe;
 6. Opieka nad dziećmi w trakcie warsztatów dla opiekunów.
 7. Spotkania integracyjne – podsumowujące rezultaty projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 884 990 779 (Koordynator projektu – Pani Maria Lisiecka-Pawełczak)

Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział w Poznaniu.

Termin realizacji projektu: 01 czerwca 2016 roku – 31 października 2016 roku

logo_pl4

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.