Zapraszamy do udziału w projekcie „Podróże nieduże”


Zapraszamy osoby w wieku emerytalnym z Poznania, a zwłaszcza z Osiedla Poznań Winogrady Południe, do udziału w projekcie „Podróże nieduże”, którego głównym celem jest aktywizacja psychofizyczna grupy osób w wieku emerytalnym z Poznania, a przez to poprawa jakości ich życia i zwiększenie niezależności w życiu codziennym oraz wspieranie integracji wewnątrzpokoleniowej.

Zakładane cele zrealizujemy poprzez udział beneficjentów w  wycieczkach edukacyjno-integracyjnych do Torunia (maj) i Wrocławia (wrzesień) umożliwiających poznanie w sposób bezpośredni walorów geograficznych, historycznych i kulturowych tych miast.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 780 110 lub w Klubie WW przy ul. Garczyńskiego 13 w Poznaniu od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.30-18.30.

 

Termin realizacji projektu: 01 marca 2016 roku do 30 listopada 2016 roku

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.