Zapraszamy do udziału w projekcie „Peregrynacje poznańskich seniorów”


Zapraszamy osoby w wieku emerytalnym z Poznania do udziału w projekcie „Peregrynacje poznańskich seniorów”, którego głównym celem jest aktywizacja psychofizyczna grupy osób w wieku emerytalnym z Poznania, a przez to poprawa jakości ich życia i zwiększenie niezależności w życiu codziennym oraz wspieranie integracji wewnątrzpokoleniowej.

Zakładane cele zrealizujemy poprzez udział beneficjentów w  wycieczce turystyczno-krajoznawczej  do Rakoniewic i Wolsztyna umożliwiającej poznanie w sposób bezpośredni regionu Wielkopolski, jego walorów geograficznych, historycznych i kulturowych oraz  pikniku integracyjnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 780 110 lub w Klubie WW na ul. Garczyńskiego 13 w Poznaniu od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.30-18.30.

Termin realizacji projektu: 01 czerwca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.