TEMATYKA


Radzenie sobie ze stresem
– warsztat, podczas którego uczestnicy mają okazję nauczyć się rozpoznawać napięcia pojawiające się w ich ciele w wyniku stresu i likwidować je. Pomogą im w tym techniki oddechowe, relaksacji mięśni oraz techniki mentalne. Opanowanie proponowanych metod sprzyja nie tylko niwelowaniu napięcia, które już istnieje, ale jest także podstawowym krokiem na drodze do osiągania wewnętrznej harmonii, dzięki której jesteśmy w stanie poradzić sobie ze stresem, zanim się w ogóle pojawi.

Aktywne słuchanie
Ucho– czyli podstawowa kompetencja w budowaniu bliskiego i opartego na zaufaniu kontaktu z drugim człowiekiem. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób słuchać, żeby móc nawiązać prawdziwy dialog z drugim człowiekiem oraz co sprawia, że czujemy się rozumiani i bezpieczni w kontakcie z naszym rozmówcą. Poruszane są wszystkie istotne kwestie, poparte prezentacją kilku prostych i przydatnych technik, które zapobiegają nieporozumieniom i korzystnie wpływają na kształtowanie się relacji między rozmówcami.

zegarki Zarządzanie czasem
– warsztat pozwala na rozpoznanie swojego stylu zarządzania czasem i ewentualnych słabych punktów w tej trudnej sztuce. Uczestnicy poznają sposoby i techniki ułatwiające efektywną organizację i wykorzystanie tego niezwykle cennego zasobu, którym jest czas.

Asertywność
– podczas tego warsztatu uczestnicy mają możliwość przepracowania własnych trudności w asertywnym zachowaniu się, czyli takim, które umożliwia obronę własnych granic, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu praw drugiej osoby. Na tych warsztatach można nauczyć się, na co zwracać uwagę na co dzień, aby opanować tę przydatną umiejętność i skutecznie z niej korzystać. Zajęcia są nastawione głównie na analizę trudności w asertywnym zachowaniu, zgłaszanych przez uczestników – dzięki temu dostarczana przez trenerki wiedza może być w pełni wykorzystana.

Negocjacje
– czyli sztuka rozwiązywania konfliktów i wypracowywania rozwiązań maksymalnie korzystnych dla wszystkich stron. Uczestnicy mają okazję nauczyć się, jak rozmawiać, żeby wzajemnie się zrozumieć, jak wspólnie poszukiwać rozwiązań i osiągać założone cele, tak aby nikt nie był poszkodowany – słowem, jak optymalnie rozwiązywać sytuacje problemowe.

Autoprezentacja
Ludzie

– podczas tych zajęć prezentowane są techniki wywierania pożądanego wrażenia, skutecznych i efektownych wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem, który często pojawia się w sytuacjach związanych z ekspozycją społeczną. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia, jakie wrażenie wywierają w różnych sytuacjach i jakie są możliwości modyfikacji zachowań autoprezentacyjnych.

pionki Procesy grupowe
– warsztat, podczas którego uczestnicy mogą przyjrzeć się, jak funkcjonują w grupie, jakie role w niej pełnią oni sami i pozostali członkowie grupy, jakie korzyści i obciążenia wiążą się z określonymi funkcjami w grupie i na ile elastycznie można je zmieniać.