Projekt Dzienny ośrodek wsparcia „Fyrtel seniora”


Głównym celem projektu Dzienny ośrodek wsparcia „Fyrtel seniora” jest aktywizacja psychofizyczna i społeczna grupy 45 osób w wieku emerytalnym, a przez to poprawa ich stanu fizycznego i psychicznego oraz zwiększenie niezależności w życiu codziennym.

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

 • warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty gimnastyki usprawniającej i gimnastyki usprawniającej z elementami tańca,
 • warsztaty psychologiczne usprawniające funkcje umysłowe,
 • warsztaty psychoruchowe z wykorzystaniem konsoli Xbox z czujnikiem ruchu kinect,
 • warsztaty komputerowe i spotkania doradcze „E-kłopot? Damy radę!”,
 • warsztaty obywatelskie „Poznań – moje miasto”,
 • zajęcia Aqua aerobiku,
 • spotkania integracyjne,
 • warsztaty tematyczne prowadzone przez wolontariuszy – specjalistów,
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,
 • promocja aktywności fizycznej i społecznej osób w wieku emerytalnym na stronie internetowej
  i Facebook’u.

Termin realizacji projektu: 01 stycznia 2016 roku – 31 grudnia 2017 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.