Projekt “Zmagania z chorobą Alzheimera”


Głównym celem projektu „Zmagania z chorobą Alzheimera” jest poprawa funkcjonowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu osób z chorobą Alzheimera, ich rodzin
i opiekunów.
Projekt jest realizowany we współpracy z Dziennym Domem Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koninie i zakłada realizację następujących działań skierowanych do podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Koninie:

  • rehabilitacja ruchowa;
  • badania i rehabilitacja funkcji poznawczych.

Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia wiedzy na temat tej choroby w środowisku lokalnym.

Termin realizacji projektu: 21 maja 2013 roku – 20 grudnia 2013 roku

 Wojewoda Wielkopolski 300dpi

Projekt „Zmagania z chorobą Alzheimera” jest współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.