Projekt „Zdrowa przekąska dla seniora” 2015


Głównym celem projektu „Zdrowa przekąska dla seniora” jest promowanie zdrowego, racjonalnego żywienia wśród osób w wieku emerytalnym, a przez to poprawa jakości ich życia, stanu psychofizycznego.

Zaproponowane działania będą wspierać ich motywację do zmiany nawyków żywieniowych, wpłyną na podniesienie poziomu świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Sposobem realizacji celów będzie aktywny udział osób starszych w następujących zajęciach:

  • warsztaty dietetyczne z elementami teorii i praktyki,
  • monitoring pomiarów stanu metabolicznego,
  • przygotowanie i modyfikacja indywidualnych planów żywieniowych,
  • ocena seniorskich kulinarnych przepisów konkursowych,
  • „Zdrowa przekąska” – działania promocyjne prowadzone przez seniorów,
  • stworzenie wirtualnej mini książki kucharskiej „Zdrowa przekąska dla seniora” na youtube.pl,
  • piknik ze „Zdrową przekąską” pod opieką fizjoterapeuty.

 

Termin realizacji projektu: 1 lutego 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.