Projekt „Wiek nowych możliwości”


Głównym celem projektu „Wiek nowych możliwości” jest zwiększenie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej w grupie 120 beneficjentów z Poznania oraz z Choszczna poprzez ich udział w następujących działaniach prozdrowotnych i aktywizujących:
Cykl działań aktywizujących sprzyjających integracji międzypokoleniowej:

 • Warsztaty łączące pokolenia;
 • Międzypokoleniowe gry miejskie;
 • Integracyjne warsztaty quillingu;
 • Integracyjne warsztaty psychoruchowe z konsolą Xbox;
 • Integracyjne warsztaty komputerowe;
 • Organizacja integracyjnych aktywności wolontarystycznych;
 • Przygotowanie filmików promujących integrację międzypokoleniową i aktywność osób starszych;
 • Przygotowanie kalendarzy na 2017 rok promujących integrację międzypokoleniową i aktywność osób starszych;

Cykl działań prozdrowotnych sprzyjających integracji wewnątrzpokoleniowej:

 • Warsztaty prozdrowotne;
 • Warsztaty usprawniające funkcje umysłowe;
 • Wirtualne wyzwania w 3D;
 • Gimnastyka ogólnousprawniająca;
 • Gimnastyka w wodzie;
 • Integracyjny turnus prozdrowotny.

 

Termin realizacji projektu: 01 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Projekt dofinansowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020