Projekt „Wiek nowych możliwości”


Głównym celem projektu „Wiek nowych możliwości” jest aktywizacja psychofizyczna i społeczna osób w wieku emerytalnym, a przez to poprawa stanu fizycznego i psychicznego oraz zwiększenie niezależności w życiu codziennym.

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

  • warsztaty gimnastyki usprawniającej,
  • warsztaty psychoruchowe z wykorzystaniem konsoli Xbox z czujnikiem ruchu kinect,
  • warsztaty dietetyczne,
  • spotkania integracyjne,
  • warsztaty tematyczne prowadzone przez wolontariuszy – specjalistów,
  • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,
  • promocja aktywności fizycznej i społecznej osób w wieku emerytalnym na stronie internetowej
    i Facebook’u,
  • piknik sportowo-integracyjny w Kościanie.

Termin realizacji projektu: 01 lutego 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.