Projekt „Wiek nie gra roli” 2016


Głównym celem projektu „Wiek nie gra roli!” jest zwiększenie aktywności psychofizycznej oraz kształtowanie aktywnych postaw społecznych 150 beneficjentów projektu z województw: wielkopolskiego (Poznań), zachodniopomorskiego (Choszczno) i dolnośląskiego (Leśna) poprzez ich udział w działaniach aktywizujących psychofizycznie i społecznie.
W projekcie zaplanowano kontynuację i rozszerzenie działań zrealizowanych w 2013 i 2015 roku w ramach poprzednich edycji projektu dzięki współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zakładane cele zrealizujemy poprzez następujące działania:

 • integracyjne warsztaty psychoruchowe z wykorzystaniem konsoli Xbox z czujnikiem ruchu kinect,
 • warsztaty komputerowe i spotkania doradcze „E-kłopoty? Damy radę!”,
 • warsztaty gimnastyki usprawniającej,
 • zajęcia aqua aerobiku,
 • międzypokoleniowe cykle działań krajoznawczych „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim:
 • warsztaty międzypokoleniowe „Mój fyrtel”,
 • regionalne pikniki krajoznawczo-integracyjne,
 • „gry uliczne” – integracyjne akcje społeczne,
 • przygotowanie i publikacja na stronie youtube.com krótkich filmików promujących integrację międzypokoleniową i przywiązanie do regionu,
 • międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty psychologiczne usprawniające funkcje umysłowe,
 • spotkania obywatelskie,
 • działalność „Biura Wolontariusza”,
 • promocja aktywności psychofizycznej osób w wieku emerytalnym oraz integracji międzypokoleniowej na stronie internetowej i Facebooku.

 

Termin realizacji projektu: 01 maja 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich