Projekt “Wiek nie gra roli”


1

Głównym celem projektu „Wiek nie gra roli!” jest aktywizacja społeczna i fizyczna osób starszych a tym samym poprawa jakości oraz poziomu ich życia. Realizacja projektu pomaga w integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, a także w walce z negatywnym stereotypem człowieka starszego. Poniższe działania są realizowane w województwie wielkopolskim i województwie zachodniopomorskim:

  • Zajęcia integracyjne „Młodzi ruchem” z wykorzystaniem konsoli Xbox z czytnikiem ruchu (kinect);
  • Warsztaty międzypokoleniowe „Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja”;
  • Warsztaty autoprezentacji dla seniorów „Ja o sobie w obecności innych”;
  • Warsztaty gimnastyki grupowej;
  • Międzypokoleniowe zawody sportowe;
  • Działalność „Biura Wolontariusza”;
  • Warsztaty motywacyjne dla seniorów „Działam, więc jestem”;
  • Akcja promująca aktywność społeczną seniorów oraz współpracę międzypokoleniową – stworzenie kalendarza na 2013 rok oraz pocztówek;
  • Wiosenny piknik integracyjny – spotkanie dla uczestników projektu z obu województw i ich bliskich.

Termin realizacji projektu: 01 października 2012 roku -31 czerwca 2013 roku

logotype_raster_640px_width

 Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

 


Aktualności w projekcie: