Projekt „Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna”


Projekt „Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna” ma na celu zwiększenie wiedzy beneficjentów na temat pracy opiekuna w świetle ustawy żłobkowej, rozwinięcie ich umiejętności wychowawczych oraz rozwinięcie umiejętności społecznych dzieci biorących udział

w projekcie  poprzez następujące działania:

 • warsztaty aktywizujące „Ustawa żłobkowa w praktyce”
 • cykl edukacyjny „Opieka to też praca”
  blok szkoleniowy:

    1. warsztaty wprowadzające „Opieka to też praca”,
    2. warsztaty umiejętności wychowawczych.

  blok działań praktycznych:

   1. grupy zabawowe,
   2. opieka nad dziećmi w trakcie warsztatów dla opiekunów.
 • spotkania integracyjne – podsumowujące rezultaty projektu.

 

Termin realizacji projektu: 01 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej