Projekt „SENIOR FIT”


Głównym celem projektu „SENIOR FIT” jest poprawienie jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego 40 mieszkańców Poznania w wieku emerytalnym poprzez ich edukację i kształtowanie właściwych postaw wobec aktywności psychofizycznej podczas 11 miesięcy realizacji projektu.

W projekcie zaplanowano dwa bloki edukacyjne. Pierwszy obejmuje zagadnienia teoretyczne
i praktyczne z zakresu zdrowego, racjonalnego odżywiania osób w wieku emerytalnym
– z nastawieniem na indywidualne potrzeby beneficjentów. W drugim bloku działania skupiają się
na określeniu indywidualnych potrzeb uczestników projektu w zakresie aktywności psychofizycznej.

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

Blok I:

 • warsztaty dietetyczne z elementami teorii i praktyki;
 • monitoring pomiarów stanu metabolicznego;
 • przygotowanie i modyfikowanie indywidualnych planów żywieniowych;
 • opieka merytoryczna nad wolontariuszami i kontrola indywidualnych planów żywieniowych;
 • ocena seniorskich kulinarnych przepisów konkursowych;
 • stworzenie wirtualnej mini książki kucharskiej na kanale youtube.com;

Blok II:

 • konsultacje fizjoterapeuty;
 • prowadzenie warsztatów edukacyjnych: zdrowy kręgosłup; jak radzić sobie z NTM;
 • gimnastyka usprawniająca: krzesełkowa, z elementami tańca, ogólnousprawniająca;
 • piknik pod opieką fizjoterapeuty;
 • prowadzenie treningu antystresowego;
 • spotkanie z lekarzem wybranej specjalności;
 • promocja projektu oraz aktywności psychofizycznej beneficjentów na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym.

Termin realizacji projektu: 01 lutego 2016 roku – 31 grudnia 2016 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.