Projekt PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO NA RZECZ SENIORÓW zamieszkujących między innymi przy ul. Drewlańskiej „FYRTEL SENIORA”


Głównym celem projektu PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO NA RZECZ SENIORÓW zamieszkujących między innymi przy ul. Drewlańskiej „FYRTEL SENIORA” jest aktywizacja psychofizyczna i społeczna 50 osobowej grupy osób w wieku emerytalnym, a przez to poprawa jakości oraz poziomu ich życia dla godnego starzenia.

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

  • warsztaty integracyjne z konsolą xBox “Młodzi ruchem”,
  • warsztaty integracyjne “Mój fyrtel”,
  • „spotkania obywatelskie”,
  • warsztaty psychologiczne oraz treningi funkcji poznawczych z użyciem oprogramowania Cognitomniac Terapia,
  • warsztaty rękodzieła,
  • warsztaty grupowej gimnastyki ogólnousprawniającej oraz gimnastyki z elementami tańca,
  • warsztaty dietetyczne,
  • spotkanie z lekarzem wybranej specjalności,
  • działalność „Biura wolontariusza”,
  • spotkania integracyjne.

Termin realizacji projektu: 01 marca 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.