Projekt „Podróże nieduże”


Głównym celem projektu „Podróże nieduże” jest aktywizacja psychofizyczna 104 osobowej grupy osób w wieku emerytalnym z Poznania, a przez to poprawa stanu fizycznego, jakości życia i niezależności w życiu codziennym.

Zakładane cele zrealizujemy poprzez udział beneficjentów w  wycieczkach edukacyjno-integracyjnych, jako formach wypoczynku i rekreacji umożliwiających poznanie w sposób bezpośredni walorów geograficznych, historycznych i kulturowych dwóch miast polskich. Zrealizowane zostaną wycieczki do Torunia i Wrocławia.

 

Termin realizacji projektu: 01 marca 2016 roku do 30 listopada 2016 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.