Projekt „Peregrynacje wildeckich seniorów”


Projekt „Peregrynacje wildeckich seniorów” jest propozycją udziału w warsztatach rozwijających wielostronnie aktywność intelektualną i psychofizyczną. Głównym celem projektu jest aktywizacja psychofizyczna, intelektualna i społeczna 35 osobowej grupy osób w wieku emerytalnym, a przez to poprawa jakości ich życia i zwiększenie niezależności w życiu codziennym.

Rekreacja, turystyka, spotkania z kulturą, tworzenie i umacnianie relacji międzyludzkich, to główne elementy wykorzystane w projekcie do aktywizacji uczestników.

Zakładane cele zostaną osiągnięte poprzez udział beneficjentów w następujących działaniach:

  • prelekcja “Rekreacja wczoraj i dziś – Kręgle na Wildzie”
  • warsztat integracyjny z konsolą xBox “Młodzi ruchem”,
  • warsztat sportowo-rekreacyjny na kręgielni,
  • wycieczka integracyjno-edukacyjnej do Rogalina i Kórnika,
  • wydarzenia kulturalne – spektakl teatralny, seans filmowy.

Termin realizacji projektu: 15 września 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.