Projekt “Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja”


Projekt „Byłem taki jak ty, będziesz taki jak ja” ma na celu zwiększenie integracji międzypokoleniowej i aktywności psychofizycznej mieszkańców gminy Swarzędz. Zaplanowane działania odbywać się będą w Świetlicach Wiejskich w Gruszczynie i Rabowicach. Projekt jest realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Muzyczny Gruszczyn”, Sołtysem wsi Gruszczyn oraz Sołtysem wsi Rabowice. Podczas 6 miesięcy realizacji projektu zorganizujemy następujące działania:

1. Warsztaty integracyjne:

– warsztaty psychoruchowe z wykorzystaniem konsoli Xbox z czujnikiem ruchu kinect,

– międzypokoleniowe spotkania z dawnymi i współczesnymi grami,

– warsztaty rękodzieła,

– warsztaty międzypokoleniowe „Mój fyrtel”,

– warsztaty kulinarno-dietetyczne.

2. Międzypokoleniowe spotkania tematyczne

– konkurs kulinarny,

– konkurs znajomości regionu i gwary,

– zawody z konsolą Xbox i wirtualne wyzwania w 3D.

3. Międzypokoleniowe grupy zabawowe.

4. Integracyjne spotkania w plenerze:

– „gry wiejskie”

– integracyjne akcje społeczne,

– sportowe pikniki integracyjne z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (boiska, siłowni zewnętrznej, placu zabaw).

5. Przygotowanie i publikacja na stronie youtube.com krótkiego filmiku promującego integrację międzypokoleniową.

6. Promocja aktywności psychofizycznej osób w wieku emerytalnym oraz integracji międzypokoleniowej na stronie internetowej i Facebook’u.

Realizacja projektu pomoże zwiększyć aktywność psychofizyczną oraz wpłynie na kształtowanie aktywnych postaw społecznych beneficjentów. Pomoże także w integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Podejmowane aktywności rozwiną zainteresowania beneficjentów różnymi formami aktywności psychofizycznej i aktywności turystyczno – rekreacyjnej.

Termin realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 roku do 30 listopada 2017 roku

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.