Projekt “Aktywna zawodowo mama – szczęśliwe dziecko”


Głównymi celami projektu „Aktywna zawodowo mama – szczęśliwe dziecko” jest wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

W ramach projektu w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • warsztaty: „Powrót do pracy – własny biznes czy aktywne poszukiwanie pracy;
  • cykl spotkań „My mamy”;
  • zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku od 1 do 5 roku życia i ich matek;
  • warsztaty psychologiczne – warsztaty autoprezentacji i treningi antystresowe;
  • warsztaty językowe dla mam „English & work”;
  • babski targ.

Zaplanowane działania pozwolą młodym mamom powrócić na rynek pracy bez stresu, ze wsparciem innych mam. Uczestniczki projektu uzyskają wiedzę na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych, marketingu i aktywnego poszukiwania pracy. Istotnym elementem projektu będą warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. W trakcie spotkań zostaną również realizowane warsztaty umiejętności wychowawczych, dzięki którym uczestniczki poszerzą swoje kompetencje i umiejętności wychowawcze oraz zobaczą jak funkcjonuje dziecko pod opieką pedagoga – przekonają się, że nie trzeba się obawiać przedszkola czy żłobka.

Termin realizacji projektu: 20 maja 2013 roku – 30 października 2013 roku

 ministerstwo

Projekt „Aktywna zawodowo mama – szczęśliwe dziecko” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej