Pierwsza pomoc – Tematyka kursu


Tematyka kursu:

 • Motywacja do udzielania pomocy, przepisy prawne oraz aspekty psychologiczne
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku oraz ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Utrata przytomności, omdlenia, zaburzenia świadomości
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa(reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt według ERC
 • Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Urazy komunikacyjne
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Nagłe stany zagrożenia życia: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych.

Ćwiczenia praktyczne:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ( reanimacja )
 • Pozycja boczna ustalona i inne
 • Transport nasobny
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie złamań i stawów;
 • Wyciąganie ofiar z samochodu