O nas


Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski założyliśmy w 2009 roku, aby pracować na rzecz społeczeństwa lokalnego. Prowadzimy działania głównie na rzecz osób starszych, dzieci, matek nieaktywnych zawodowo, osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Zajmujemy się między innymi:

 

Nasze Cele:

  • Promocja i organizacja wolontariatu. Upowszechnienie idei pracy wolontariackiej oraz zwiększanie wiedzy społecznej dotyczącej tego zagadnienia;
  • Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań
    w charakterze wolontariuszy;
  • Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, rodzin patologicznych i zagrożonych patologią oraz osób potrzebujących.
  • Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego.
  • Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy, a w szczególności działalność wspomagającą szkoleniowo i informacyjnie.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: Joanna Waszak

Wiceprezes: Maria Jolanta Dąbrowska

Sekretarz: Paulina Szczepaniak-Miszewska

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

 

Statut