Klub WW


Klub WW powstał w Poznaniu we wrześniu 2013 roku. Zrzesza on głównie seniorów, do udziału w zajęciach zapraszamy również dzieci i wolontariuszy. Działania organizowane w klubie mają na celu przede wszystkim:

– Zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej osób starszych oraz rozwój solidarności międzypokoleniowej,

– rozwinięcie zainteresowań różnymi formami aktywności psychofizycznej,

– zwiększenie wiedzy na temat bezinteresownej pomocy na rzecz społeczeństwa i ich motywacji do zaangażowania w życie społeczności lokalnych.

 

W Klubie realizujemy m.in. następujące aktywności:

– Zajęcia  integracyjne „Młodzi ruchem” z wykorzystaniem konsoli Xbox z czujnikiem ruchu kinect Wolontariat Wielkopolski – jako pierwszy w Polsce – zastosował tę metodę do zajęć z osobami starszymi w 2012 roku. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w tych warsztatach, zdobywają nowe umiejętności i zauważają poprawę swojej sprawności psychoruchowej.

– Warsztaty psychologiczne (warsztaty autoprezentacji, treningi pamięci, treningi antystresowe)

– Warsztaty rękodzieła „Radość tworzenia”

Warsztaty ogólnousprawniającej gimnastyki grupowej  i gimnastyki z elementami tańca dla seniorów

– Spotkania i wyjazdy integracyjne, wyjścia do kina/teatru.