Dietetyka prowadzaca


angelika Angelika Kargulewicz:

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego, wydział Lekarski II, kierunek Dietetyka;
Obecnie doktorantka w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki; Wielokrotne nagrody i wyróżnienia za prace prezentowane na konferencjach, m. in.:

-“Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) jako istotny problem społeczny i kliniczny – znaczenie czynników żywieniowych.”

-“Najnowsze rekomendacje żywieniowe w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit.”

Prowadzi liczne kursy z zakresu racjonalnego żywienia dla szerokich grup ludności, m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami neurologicznymi, bankowców.
Członek European Huntington’s Disease Network. Autorka prac naukowych z zakresu dietetyki i chorób metabolicznych.