Cykl warsztatów dla kobiet wracających na rynek pracy


plakat-nowyMPIPS

Zapraszamy na cykl warsztatów w ramach projektu „Aktywna zawodowo mama – szczęśliwe dziecko (II edycja)”, który stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski realizuje we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA (oddział w Poznaniu).

Głównym celem projektu jest wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Zależy nam na wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy między innymi poprzez wzmocnienie kompetencji miękkich przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia.

Cykl obejmie następujące zajęcia:

11.10.2014 (sobota), 16:00-20:00 – SZTUKA KORZYSTNEJ AUTOPREZENTACJI cz. 1. TAJNIKI MOWY CIAŁA 

Podczas pierwszej części warsztatu dotyczącego kontrolowania wywieranego wrażenia prowadząca opowie o tym, jak nasze zachowanie niewerbalne, mimika, gesty i sposób poruszania się wpływa na spostrzeganie nas przez innych ludzi. Przedstawi też podstawowe zasady korzystnej autoprezentacji. Zdobyte informacje będzie można od razu wypróbować podczas ćwiczeń praktycznych (miejsce: ul. Garczyńskiego 13, Poznań)

17.10.2014 (piatek), 16:00-20:00 – RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W TRUDNYCH SYTUACJACH – UWAGA! WARSZTAT ODWOŁANY Z POWODU CHOROBY PROWADZĄCEJ. PRZEPRASZAMY!

Podczas tych zajeć uczestniczki dowiedzą się, jak szybko niwelować negatywne skutki stresu, jak opanować swoje ciało w momentach, gdy przejmują nad nim kontrolę silne emocje, oraz jak skutecznie relaksować się na co dzień. W planie wiele ćwiczeń praktycznych – w tym techniki oddechowe, wizualizacyjne, relaksacja mięśniowa, trening autogenny Schulza. Szczególnie skupimy się na tematyce stresu wystąpień publicznych, który często towarzyszy nam podczas rozmów kwalifikacyjnych (miejsce: Świetlica przy ul, Swarzędzkiej, Gruszczyn)

18.10.2014 (sobota), 14:00-18:00 – SZTUKA KORZYSTNEJ AUTOPREZENTACJI cz. 2. RECEPTA NA DOBRE WRAŻENIE

Na tym spotkaniu będzie okazja, aby przekonać się na własne oczy, jak widzą nas inni – podczas ćwiczenia z kamerą. Każda uczestniczka przygotuje krótkie wystąpienie według wskazówek psychologa, które następnie zostanie nagrane i odtworzone, a prowadząca udzieli informacji zwrotnych dotyczących tego, co warto zmienić w sposobie prezentowania własnej osoby. To bezcenna lekcja, która na pewno na długo pozostanie w pamięci i może realnie pomóc nam kontrolować swój wygląd, zachowanie i sposób wysławiania (miejsce: ul. Garczyńskiego 13, Poznań)

 

MIEJSCE, KOSZT, ZAPISY

Zajęcia 11 i 18 odbędą się w siedzibie naszego stowarzyszenia przy ulicy Garczyńskiego 13 w Poznaniu. W dniu 17.10 natomiast spotkamy się w Gruszczynie w Świetlicy przy ulicy Swarzędzkiej. Wszystkie warsztaty poprowadzi psycholog, trener i psychoterapeuta, mgr Katarzyna Lisiak. Po ukończeniu każdego warsztatu uczestniczki otrzymają imienne certyfikaty.

Dzięki współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, koszt uczestnictwa wynosi jedynie:
– 20 zł (przy zapisie na 1 warsztat),
– 35 zł (przy zapisie na 2 warsztaty),
– 45 zł (przy zapisie na 3 warsztaty).

Zgłoszenia prosimy przysyłać mailowo na adres: wolontariatwielkopolski@gmail.com, w treści podając swoje imię i nazwisko, tytuł warsztatu oraz numer telefonu kontaktowego. W odpowiedzi przyślemy maila z informacjami dotyczącymi uiszczenia opłaty.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty za uczestnictwo (przelewem na konto stowarzyszenia).

Więcej informacji pod numerem 668611914.

Zapraszamy serdecznie!