BABSKI TARG WW


Wolontariat Wielkopolski serdecznie zaprasza na
Babski targ WW
który odbędzie się w sobotę 26. 10. 2013 w godzinach od 10. do 14.
w Klubie WW przy ul. Garczyńskiego 13 (Wilda)

Obowiązuje bezgotówkowa wymiana odzieży ciążowej i dziecięcej.
Uczestnictwo w imprezie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona

Więcej informacji pod numerem 607 417 792
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: wolontariatwielkopolski@gmail.com

BABSKI TARG WW – regulamin

 1. Impreza BABSKI TARG WW organizowana jest przez stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski w siedzibie „Klubu WW” przy ul. Garczyńskiego 13, 61-527 Poznań.
 2. Impreza odbędzie się 26 października w godzinach 10.00 do 14.00.
 3. Celem imprezy jest bezgotówkowa wymiana odzieży ciążowej i dziecięcej.
 4. Uczestnictwo w imprezie jest nieodpłatne.
 5. Ilość uczestników imprezy ograniczona.
 6. Zgłoszenia udziału w imprezie będą przyjmowane pod adresem e-mail: wolontariatwielkopolski@gmail.com lub telefonicznie: 607 417 792.
 7. Odzież  przynoszona na imprezę musi być czysta i w dobrym stanie.
 8. Za każdą przyniesioną sztukę odzieży uczestnik otrzyma talon uprawniający do wymiany na 1 sztukę odzieży.
 9. Przyniesione ubrania trafią do wspólnej puli.
 10. Uczestnik możne dowolnie wybrać ze wspólnej puli tyle sztuk odzieży ile ma talonów.
 11. Odzież, która nie znajdzie amatorów zostanie przekazana na cele charytatywne.
 12. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas imprezy rzeczy.
 13. Osoby, które dopuszczą się załamania postanowień niniejszego regulaminu lub nie będą stosować się zaleceń Organizatora będą proszone o natychmiastowe opuszczenie imprezy.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.
 15. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.