Archiwum dnia: 1 czerwca 2016


Zapraszamy do udziału w projekcie „Mała Akademia Kultury”

Zapraszamy osoby w wieku emerytalnym z Poznania do udziału w projekcie „Mała Akademia Kultury”, którego głównym celem jest przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty teatralne, spotkania edukacyjne: O teatrze – z reżyserem, Przestrzeń i kostium w teatrze – ze scenografem; Ruch w spektaklu teatralnym – z […]


Zapraszamy do udziału w projekcie „Peregrynacje poznańskich seniorów”

Zapraszamy osoby w wieku emerytalnym z Poznania do udziału w projekcie „Peregrynacje poznańskich seniorów”, którego głównym celem jest aktywizacja psychofizyczna grupy osób w wieku emerytalnym z Poznania, a przez to poprawa jakości ich życia i zwiększenie niezależności w życiu codziennym oraz wspieranie integracji wewnątrzpokoleniowej. Zakładane cele zrealizujemy poprzez udział beneficjentów w  wycieczce turystyczno-krajoznawczej  do […]


Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna”, który ma na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat pracy opiekuna w świetle ustawy żłobkowej oraz rozwinięcie umiejętności wychowawczych zwiększających kwalifikacje do pracy opiekuna. Aktywności w ramach projektu rozwiną również umiejętności społeczne dzieci biorących udział wraz z […]