Zapraszamy do udziału w projekcie „Mała Akademia Kultury”


Zapraszamy osoby w wieku emerytalnym z Poznania do udziału w projekcie „Mała Akademia Kultury”, którego głównym celem jest przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty teatralne, spotkania edukacyjne: O teatrze – z reżyserem, Przestrzeń i kostium w teatrze – ze scenografem; Ruch w spektaklu teatralnym – z choreografem. Uczestnicy wezmą udział w zwiedzaniu kulis Teatru Wielkiego w Poznaniu, w spotkaniu  Lekcja na czubkach palców, czyli balet dla każdego, a także wycieczce jubileuszowej do Bramy Poznania  i spektaklu baletowym Jezioro łabędzie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 790 780 110 lub w Klubie WW przy ul. Garczyńskiego 13 w Poznaniu: od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.30-18.30.

Termin realizacji projektu: 01 marca 2016 roku do 30 listopada 2016 roku

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.