PROWADZĄCE


 

gosia Małgorzata Kubaszewska:

Ukończyłam UAM w Poznaniu na dwóch specjalnościach: Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego oraz Psychologii Pracy i Organizacji. Interesuje mnie wiedza z zakresu psychopatologii.

 


aniakubiak Anna Kubiak:

Jestem psychologiem w jednym z poznańskich gimnazjów oraz doktorantką w Instytucie Psychologii UAM. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się m. in. wokół problematyki autodestruktywności (w szczególności samouszkodzeń), komunikacji oraz terapii systemowej. Radość sprawia mi zestawianie niezrozumiałych wcześniej okruchów w sensowną całość. Lubię bawić się słowem i być w kontakcie z drugim człowiekiem.

 


kasia Katarzyna Lisiak:

Psycholożka, trenerka, psychoterapeutka. Ukończyła studia na UAM w Poznaniu na specjalności Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego w 2009. Od początku 2010 roku prowadzi szkolenia psychologiczne i warsztaty kompetencji społecznych. W 2011 rozpoczęła współpracę z kilkoma poznańskimi klubami seniora, w których prowadzi treningi funkcji poznawczych, zarządzania stresem i autoprezentacji dla osób 50+. Prowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny.

W lipcu 2014 ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie kształci się w KCP w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od lutego 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski.

 


paula Paulina Stachura:

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej. Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą w Domu Dziecka. Aktywnie zgłębiam tajniki terapii w ramach psychologii procesu. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuję również elementy arteterapii. Drugim obszarem moich działań jest przygotowywanie i prowadzenie warsztatów, nastawionych na rozwój i wzrost samowiedzy w różnych obszarach funkcjonowania psychicznego. Uważam, że każdy człowiek jest w stanie nieustannie rozwijać swój potencjał i odkrywać wciąż nowe obszary swoich możliwości. Szczególnie bliska jest dla mnie tematyka osiągania wewnętrznej harmonii, radzenia sobie ze stresem i skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi.