Projekt “Wiek nowych możliwości”


Głównym celem projektu „Wiek nowych możliwości” jest zwiększenie aktywności społecznej i psychofizycznej osób starszych.

W ramach projektu dla beneficjentów w wieku 60+ z Poznania, Gruszczyna i Janikowa zostaną przeprowadzone:

–        warsztaty rękodzieła „Radość tworzenia”

–        zajęcia „Młodzi ruchem” z wykorzystaniem konsoli Xbox z czytnikiem ruchu

–        warsztaty gimnastyki grupowej z elementami tańca

–        warsztaty z cyklu „Zdrowie, moda i uroda”

–        wspólne wyjście do teatru/kina.

 Podejmowane działania przeciwdziałają wycofaniu się osób starszych z życia społecznego, promują twórczość artystyczną ludzi starszych i rozwijają zainteresowania seniorów rozmaitymi formami aktywności psychofizyczne. Projekt tworzy warunki do poprawy jakości życia seniorów przez zaspokojenie ich potrzeb kulturalno – oświatowych oraz przełamanie negatywnego stereotypu osób starszych. Seniorzy mają okazję do wspólnego spędzania czasu i integracji wewnątrzpokoleniowej.

Termin realizacji projektu: 6 czerwca 2013 roku – 30 listopada 2013 roku

 Wojewoda Wielkopolski 300dpi

Projekt „Wiek nowych możliwości” jest współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Zdjęcie0217