Projekt „Senior FIT – aktywnie i zdrowo”


Głównym celem projektu „Senior FIT – aktywnie i zdrowo” jest zwiększenie aktywności psychofizycznej oraz zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego żywienia 30 mieszkańców miasta i gminy Choszczno poprzez ich udział w działaniach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Projekt zakłada również zwiększenie integracji wewnątrzpokoleniowej beneficjentów.

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

  • warsztaty edukacyjne: zdrowy kręgosłup i jak radzić sobie z NTM;
  • gimnastyka ogólnousprawniająca;
  • warsztat dietetyczny z elementami teorii i praktyki;
  • pomiary stanu metabolicznego;
  • piknik pod opieką instruktora;
  • promocja projektu oraz aktywności psychofizycznej beneficjentów na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym.

Termin realizacji projektu: 01 marca 2016 roku – 31 października 2016 roku

Choszczno

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Choszczno.