Projekt „Peregrynacje poznańskich seniorów”


Głównym celem projektu „Peregrynacje poznańskich seniorów” jest aktywizacja psychofizyczna 40 osobowej grupy osób w wieku emerytalnym z Poznania, a przez to poprawa jakości ich życia i zwiększenie niezależności w życiu codziennym oraz wspieranie integracji wewnątrzpokoleniowej.

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez udział beneficjentów w wycieczce do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Parowozowni oraz Skansenu Budownictwa Ludowego w Wolsztynie, w którym przewidziano dla beneficjentów piknik integracyjny z ogniskiem.

 

Termin realizacji projektu: 01 czerwca 2016 roku do 25 czerwca 2016 roku

Poznan-miasto-know-how-logo

Projekt jest współfinansowany przez miasto Poznań.