Pedagogika prowadzaca


asowa Agnieszka Sowa:

Jestem pedagogiem za specjalnością: praca opiekuńczo – wychowawcza, uzyskaną w Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie im. Jana Amosa Komeńskiego. Swoje dalsze zainteresowania rozwijałam w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, gdzie uzyskałam dyplom mgr komunikacji społecznej. Jednak to nie zaspokoiło mojej ciekawości świata i postanowiłam rozszerzyć swoje kompetencje. Skończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz uzyskałam certyfikat trenera – szkoleniowca. Od niedawna współpracuję z Instytutem Nowoczesnej Edukacji w Warszawie, gdzie uzyskałam certyfikat trenera zabaw fundamentalnych dla przedszkoli.

Prywatnie jestem mamą 16 miesięcznej Magdalenki i cały swój czas poświęcam tej małej istotce. Dzięki niej zagłębiłam się i poznałam zabawy fundamentalne, które pomagają dziecku w nabywaniu nowych umiejętności i pozwalają na wszechstronny rozwój już od chwili narodzin. Obecnie prowadzę warsztaty dla studentów, młodych rodziców, pedagogów i małych dzieci, które dają mi bardzo dużą satysfakcję i pozwalają rozwijać swoje zainteresowania.