Projekt „Aktywna zawodowo mama – szczęśliwe dziecko (II edycja)”


plakaty (3)

Głównymi celami projektu „Aktywna zawodowo mama – szczęśliwe dziecko (II edycja)” jest wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez następujące działania:

  • warsztaty: Powrót do pracy – własny biznes czy aktywne poszukiwanie pracy;
  • cykl spotkań „My mamy”;
  • warsztaty: „Wyglądam dobrze – czuję się pewnie”;
  • zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku od 1 do 5 roku życia i ich matek;
  • warsztaty psychologiczne – warsztaty autoprezentacji i treningi antystresowe;
  • 2 spotkania „babski targ”.

Będzie to kontynuacja i rozszerzenie działań realizowanych w 2013 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski podjęło współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu aby wspólnie działać na rzecz wsparcia kobiet powracających na rynek pracy.  

W projekcie weźmie udział 120 beneficjentów z województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zaplanowane działania pozwolą młodym mamom powrócić na rynek pracy bez stresu, mając wsparcie innych mam.

 

Termin realizacji projektu: od 2 czerwca 2014 roku do 30 października 2014 roku

 ministerstwo

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego
konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.