Archiwum dnia: 1 maja 2016


Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości”

Zapraszamy mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego do udziału w  międzypokoleniowym projekcie „Wiek nowych możliwości”, realizowanym w Poznaniu i Choszcznie, którego celem jest integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa poprzez udział beneficjentów w działaniach aktywizujących oraz prozdrowotnych. W cyklu działań aktywizujących prowadzić będziemy, m.in.: warsztaty łączące pokolenia, międzypokoleniowe gry miejskie, integracyjne warsztaty quillingu, […]


Zapraszamy do udziału w projekcie „Wiek nie gra roli”

Zapraszamy mieszkańców województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego do udziału w  projekcie międzypokoleniowym „Wiek nie gra roli” realizowanym w Poznaniu, Choszcznie i Leśnej, powiat lubański. Celem projektu jest zwiększenie aktywności psychofizycznej oraz kształtowanie aktywnych postaw społecznych beneficjentów w różnym wieku. W projekcie zaplanowano kontynuację i rozszerzenie działań zrealizowanych w 2013 i […]