Archiwum dnia: 8 września 2014


Cykl warsztatów dla kobiet wracających na rynek pracy

Zapraszamy na cykl warsztatów w ramach projektu „Aktywna zawodowo mama – szczęśliwe dziecko (II edycja)”, który stowarzyszenie Wolontariat Wielkopolski realizuje we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA (oddział w Poznaniu). Głównym celem projektu jest wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych lub […]