Projekt „Wiek nie gra roli!” FIO 2015


Głównym celem projektu „Wiek nie gra roli!” jest zwiększenie aktywności psychofizycznej oraz kształtowanie aktywnych postaw społecznych 120 beneficjentów projektu, a także zwiększenie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Działania w projekcie kładą nacisk na zwiększenie wiedzy adresatów na temat bezinteresownej pomocy na rzecz społeczeństwa oraz ich motywacji do zaangażowania w życie społeczności lokalnych.

W projekcie zaplanowano kontynuację i rozszerzenie działań zrealizowanych w 2013 roku w ramach pierwszej edycji projektu dzięki współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W województwach wielkopolskim (Poznań – 2 lokalizacje) i zachodniopomorskim (Choszczno – 1 lokalizacja) będą realizowane następujące działania:

 • przeprowadzenie zajęć integracyjnych „Młodzi ruchem” z wykorzystaniem konsoli Xbox z czujnikiem ruchu (kinect),
 • przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych „Mój fyrtel”,
 • przeprowadzenie „gier ulicznych” – integracyjnych akcji społecznych w Poznaniu i Choszcznie,
 • przeprowadzenie spotkań obywatelskich,
 • przeprowadzenie warsztatów psychologicznych i cyklu treningów funkcji poznawczych z użyciem oprogramowania Cognitomniac Terapia,
 • zorganizowanie międzypokoleniowych warsztatów rękodzieła,
 • przeprowadzenie warsztatów gimnastyki grupowej,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aqua aerobiku na basenie,
 • przeprowadzenie zajęć z cyklu „Zdrowie, moda i uroda”,
 • przeprowadzenie spotkań doradczych „E-kłopoty? Damy radę!”,
 • działalność „Biura Wolontariusza”,
 • zorganizowanie spotkania integracyjnego beneficjentów projektu.

Termin realizacji projektu: 01 maja 2015 roku – 31 grudnia 2015 roku

 FIO_MPiPS_logo1

Projekt jest dofinansowany ze środków

Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich